آموزش الکترونیکی دروس

هنوز وارد سامانه نشده‌اید. (ورود به سامانه)

 

طبقه‌های درسی

آمار و روش تحقیق4
باکتری شناسی6
بیوفیزیک-بیوشیمی3
بیهوشی و درد4
پزشكي اجتماعي3
پوست2
تربیت بدنی3
جراحی9
جراحی پلاستیک4
چشم پزشکی1

طرح درس بیماریهای چشم1

اهداف کلی دروس1

بیماریهای قرنیه1

بیماریهای پلک1

عدسی چشم1

هرپـــس سيمپلكـس1

پاپیل ادما1

بیماری های ملتحمه1

نوریت اپتیک1
روش های ارایه سخنرانی1
طرح درس واسلایدهای آموزشی 9

طرح دروس بهداشت و اپیدمیولوژی و روش های تحقیق کیفی1
روش های مطالعه 1
زبان انگلیسی1
طب داخلی

بیماریهای تنفسی1

بیماریهای گوارش1

روماتولوژی5

بیماریهای کلیه1
فارماکولوژی8
فناوری اطلاعات و کامپیوتر4
فیزیک3
فیزیولوژی3
علوم تشریح1

بافت شناسی3

جنین شناسی3

پاتولوژی1

آناتومی

آناتومی پزشکی4

آناتومی دندانپزشکی 2

آناتومی عمومی1

آناتومی رادیولوژی4

ژنتیک

ژنتیک پزشکی1

ژنتیک دندانپزشکی1

ژنتیک مامایی1

ژنتیک علوم آزمایشگاهی1

مشاوره ژنتیک1

روشهای تشخیص مولکولی و بیوشیمی1

زیست شناسی سلولی1

زیست شناسی سلولی و مولکولی1

ژنتیک و زیست شناسی مولکولی داروسازی
کودکان3
بهداشت حرفه ای5

بهداشت پرتوها 1
پرستاری مامایی، فوریت و اتاق عمل

پرستاری

کارشناسی 9

کارشناسی ارشد ویژه3

مامایی

پیوسته1

ناپیوسته1

فوریت پزشکی2

اتاق عمل2

آرم دانشگاه علوم پزشكي اردبيل


This Virtual Learning Environment (VLE) was designed to integrated to the traditional approaches of teaching and hope it can help students to get in closer touch with educational concepts.

محیط آموزشی مجازی حاضر به این منظور طراحی شده است که با روش های سنتی تدریس در هم آمیخته شود و امید اینکه بتواند دانشجویان را در تماسی نزدیک با مفاهیم درسي قرار دهد.

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - دانشکده پزشکی - گروه فارماکولوژی - دکتر شهاب بهلولی
(شهریور 1386)

گذشتن از کاربران روی خط

کاربران روی خط

(آخرین 1 دقیقه)
هیچ